De Verwachting blijft

 


 

Site Meter

Index hoofdstukken

Alle Tekst in het rood is een toevoeging op dit boek.

Deel 1 Voorwoord
Uit de geschiedenis van Haulerwijk/Waskemeer
De 4 Kerkorgels
Enkele grepen uit de Kerkelijke FinanciŽn
Deel 2 De Predikanten en Hulppredikanten
De geschiedenis van de Geref. Kerk van Haulerwijk/Waskemeer
                    deel1  -  deel2  -  deel3  -  deel4  -  deel5  
Deel 3 De oorlogs jaren
Hoe ons kerkgebouw met pastorie tot stand kwam
De Kerkscheuring mei 1946
De Jongelings Vereniging
De Meisjesvereniging
Deel 4 De Vrouwenvereniging
Evangelisatie   -    Evangelisatielokaal in Haule
De Diakonie
Het ontstaan der Zending
Deel 5 De koster
Pro Rege en uitbreiding kerkeraadskamer
Het Christelijk Onderwijs
Samen op weg
Verloop ledental

 


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 16 januari 2013.