De Diakonie

 


 

Site Meter

 

Bij de Afscheiding in 1838 kreeg ook de jonge kerk van Haulerwijk met de zorg voor de armen en behoeftigen te maken. De jonge gemeente telde geen rijken, en edelen bevonden zich in hun midden niet. Het was een tijd van armoede en gebrek. Sociale voorzieningen, welke wij thans kennen, bestonden niet. Voor de oudere Broeders en Zusters was er niet de A.O.W. Voor Weduwen en Wezen niet de A.W.W. Werkeloosheidswetten, Ziektewet, alsmede de Wet op de Arbeidsongeschiktheid, men kon er geen beroep op doen. Zo zag de jonge kerk zich voor de geweldige problemen gesteld de nood voor zover dat mogelijk was met de middelen waarover men beschikte te lenigen. De middelen die men in die dagen had waren wel zeer beperkt, als men een vergelijking trekt met de tijd van nu. Het was de tijd van centen en halve centen. Welke armenzorg werd door de diakonie gegeven? Deze was niet altijd gelijk. Het kon zijn dat men een bepaald bedrag per week ontving. Dit bedrag werd door een diaken bij het gezin gebracht. De hulp werd ook gegeven door de diakonie als door de behandelende arts of het ziekenhuis versterkende middelen werden voorgeschreven. Deze werden dan door de diakonie betaald. Men hielp de armen en behoeftigen door voor hen de benodigde winterbrandstof te betalen. Als een moeder ziek was en er huishoudelijke hulp nodig was hielp men door het loon van die hulp te betalen. Een andere vorm van hulp die gegeven werd was bijvoorbeeld als een arme broeder een handeltje wilde beginnen om zo in zijn levensbehoeften te voorzien. Dan nam de diakonie de rekening voor de eerste aankopen bij de grossier voor zijn rekening. Zoals uit bovenstaande blijkt was de taak der diakonie een zeer moeilijke taak. De kas der diakonie liet dan ook geregeld de bodem zien.

De aanval op de Diakonale Arbeid.
De bezetting door de Duitsers van ons land in mei 1940 gaf ook de Diakonie de nodige problemen, al werden die in de eerste tijd nog niet zo heel erg gevoeld. De aanval van de bezetter begon met instelling van de Stichting ĄWinterhulp Nederland" met daaraan verbonden de Stichting ĄNederlandse Volksdienst". Doel was een stichting van een Diakonie naar Duits model. De diakonieŽn van de kerken werden hiermede uitgeschakeld.
De kerken en de diakonieŽn hebben deze aanval afgeslagen. Gedurende de gehele oorlogstijd werd de zelfstandigheid der DiakonieŽn gehandhaafd. De verzorging van de arme Broeders en Zusters werd in de oorlog door de Diakonie gedaan. Winterhulp en Volksdienst werden dan ook een groot fiasco voor de bezetter. Echter voor de DiakonieŽn kwam er wel een ander groot probleem bij, namelijk het steun bieden aan hen die in nood kwamen te verkeren doordat een man of kostwinnaar door de Duitsers was gefusilleerd of gevangen genomen of zonder werk geraakte doordat hij moest onderduiken. Het verzet deed veel voor hen. Kerken en diakonieŽn waren er zich van bewust dat er voor hen ook hier een taak lag. In 1943 werd in bijna alle kerken het zogenaamde ĄFonds Bijzondere Noden" gesticht. In de meeste kerken werd zo mogelijk ťťnmaal per maand een collecte gehouden voor bijzondere noden. De gelden werden in een speciale kas gestort. Uit dit fonds konden vele door de oorlog getroffenen geholpen worden.

De Diakonie van heden.
Met de komst van de naoorlogse sociale voorzieningen veranderde ook de taak van de diakonie. Wat tot dusver de taak der diakonie was geweest, de zorg van de naaste dichtbij, werd voor een groot deel door de Overheid overgenomen door het instellen van de vele sociale voorzieningen. De taak der Diakonie werd verlegd naar de naaste veraf. Het diakonaat, dat tot dusver in eigen gemeente zijn taak en plaats had, werd Werelddiakonaat. Vanzelfsprekend worden door de Diakonie de bejaarden en ouderen in eigen gemeente, alsmede behoeftigen niet vergeten.


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 01 mei 2005.