Haulerwijk Schalmei ReŁnie 1992
Start
Voorwoord
Foto's
Het heden.
Schalmeitjes
Schriften
Het Tijdsbeeld
Verhalen
Uw reacties
Slotwoord
Copyrechten

  Site Meter

 

 

Welkom op deze website!

Hier vindt u de verhalen van de "Schalmei" reŁnie te Haulerwijk gehouden op 28-08-1992.

De gehouden reŁniefeest is een zeer groot succes geweest. 

Voor hen die niet instaat waren om de het reŁnieboek toen te kopen, is nu het boek hier nu ter inzage.

Ook zijn er een aantal nieuwe foto's opgenomen. En waar mogelijk is de kleuren foto's geplaatst.  

 

Sinds 25-03-2001 met betere foto's 
Sinds 1-11-2001 met nog meer foto's       Nu Ī260 stuks
Nu ook twee nieuwe foto's op http://www.haulerwijk.com/Vooruitgang/oud_haulerwijk.htm
Reacties via de Historische ver. Haulerwijk eo  Ps. vermeld de pagina of Foto-code waarover u schrijft.

Nu ook een Cd-rom versie verkrijgbaar.