Historische
vereniging
Haulerwijk
en omstreken
Site Meter
 
Oude foto's

Start
Omhoog
Oude foto's dl 1
Oude foto's dl 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto komen uit het Dorpsarchief. Kijk ook even op de volgende pagina.

01Hwk120

Een foto uit ± 1924

Thans Breebergweg 27 Waskemeer

Als men met een wagen over de vaart wilde, moest men eerst een barte (brugdek deel) over de vaart trekken.

Hier ziet u dat de barte niet wordt gebruikt, er werd gebruik gemaakt van de draaiboom.

Foto van nu.

 


 

01Hwk248

E.H.B.O.

Cursus 22 juni 1937.

Deze cursus werd gehouden door dokter Cornelis W. Beumer huisarts te Haulerwijk, dokter Beumer was in 1-4-1924 naar Haulerwijk gekomen als eerste huisarts.

Op 1-4-1963 stopte de 
hr. Beumer als huisarts.

1ste rij: v.l.n.r.
1.     Aaltje van den Berg.
2.     Mevr. Tamminga
        woonde bij het Witte huis.
3.     Mevr. Mussert woonende te Haule.
4.     Sietse Hans Veenstra als slachtoffer.
5.     Mst. Johannes Jongbloed
       
hoofd der openbare school.
6.     Akke van Dijk
later gehuwd met Harm Flik
       
later geëmigreed naar Canada.
7.     Dokter Cornelis W. Beumer.
2de rij:
1.     Albert Kort gemeente veldwachter.
2.     Klaas Dijkstra. (Remmelt zoon)
3.     Hendrik Jedema 
          onderwijzer openbare school.

4.     Eise Meijer rijkspolitie agent.
5.     Mst. Mussert 
          hoofd der openbare school te Haule.

6.     Heer Meidema rijkspolitie agent te Haule.
 
01Hwk252
E.H.B.O. cursus gegeven door Dokter Beumer.

 

 

De examinator was destijds Dokter Bleeker uit Drachten.

Achter Vlnr.:
1.  Siebe Kuipers (Hielke zn)
2.  Cornelis Wilhelmus Beumer Arts van 1924-1963
3.  Gabe Langhout Hoofd Nat. School 1927-1934
4.  Kees van der Veen Monteur bij Gerke Vegelin.
Voor:
1.  Froukje ten Hoor (Jan Melles dr)
2.  Jantje Halbertsma (Wietze dr)
3.  Berend Veenstra (Hans zn)
4.  Berendina [Dina] Koops (Gerrit dr)
5.  A. Nonkes Onderwijzeres in de middenschool 1930-1933

 


 

02Hwk077

Personeel autobusdiensten Elema-Stollenga (ESA) gevestigd te Marum.

Foto is genomen te Marum.

De foto is genomen in mei / juni 1946 op een zondagmorgen te Marum. De bus is een REO voorzien van een Kromhout dieselmotor. De opbouw (carrosserie) was van Hainje uit Heerenveen en het bouwjaar was 1936.
Het volgnummer was 8 en hij was vrij goed de Oorlog doorgekomen, heb hem wel in de Duitse camouflage kleur zien rijden.
De aanleiding van deze foto is de aanschaf van nieuwe uniformen voor het personeel.
Het was in die tijd dat alles nog op toewijzing ging. Een firma uit Rotterdam heeft de uniformen gemaakt.

Voorste rij: v.l.n.r.
1.     Jannes Winter Allerdsoog
2.     Jan Koenes Marum.
3.     Jan Elzinga Marum.
4.     Heine Bijma Friesche palen.
5.     Fokke Roffel (Rense zn)  Haulerwijk.
6.     Gosse van der Velde Marum.
7.     Kees van der Velde (staande) Marum.
8.     Reinder Strikwerda Marun.
9.     Hedde Oord (staande) Friesepalen.
10.    Folkert Vogelzang Ureterp.
11.    H.H. Elema (zus) Marum.
12.    Anke Postma (Poppe zn) Veenhuizen.
13.    Siebren Dikkens Haulerwijk.
14.    Willem Steneker Leek.
15.    Bonne Beijert (Durk zn) Haulerwijk.
16.    Henk v/d Horst Marum
Tweede rij:
1.     Hinke Oostingh (Jan zn) Haulerwijk.
2.     Jantje Bosma Oosterwolde.
3.     Joukje Oostingh (Jan dr) Haulerwijk.
4.     Ate Pijpker Een.
5.     Hennie Vogelzang Ureterp.
6.
7.     Frits v/d Veer Bakkeveen. op bus zittend.
8.     Martinus Stollingga Marum. (met hoed)
9.     Michiel Elema Marum. (met hoed)
10.    van der Ploeg Marum. (met hoed)
11.    M. Sluis Groningen.
12.    Antje Steneker Tolbert.
13.    Fré Helholt.
14.
15.    Pietje ten Boon Haulerwijk.
16.    Lammie de Jong Oosterwolde.
17.    Ietje van der Wal Haulerwijk.
18.    Egbert Blauw Veenhuizen.
Derde rij:
1.     Lubbert Bos Oldehove.
2.     Kees Menger Oosterwolde.
3.     F. Smid Heereveen.
4.     Jan Sissing Oosterwolde.
5.     Thijs Klompmaker De Wilp.
Rij op bus voor:
1.     Berend van der Meer Bakkeveen.
2.     Jan Koen Heereveen.
3.     Lammert Borgers Leek.
4.     Auke de Groot Oosterwolde.
5.     Eppie Jetten Heereveen.
6.     Ab Tuinman Leek.
7.     Thijs Wielinga Heereveen.
8.     Appie Harms Haulerwijk
Rij op bus achter:
1.     Tjeerd Veenstra Marum.
2.     Roelof Elema Marum.

 


 

01Hwk208
H.A.B.O. ± 1931

Haulerwijkster Auto Bus Onderneming

Bouke Bies.
Jan Oostingh.
Hans Oenema.

De bus onderneming was van Gerke Vegelin.

Aangepast zoeken
Heeft op of aanmerkingen laat het horen.
Indien u links naar uw sites heeft die u hier kwijt wilt, zend ze op.

Zend uw opmerkingen, berichten en foto's via email naar de
Voor het eerst op het Web 01-01-2001.    Deze Web is voor het laatst bijgewerkt op 03-07-2017
De webmaster behoudt zich de vrijheid om zelf te oordelen als uw ingezonden stukken worden geplaatst of niet.  

Opgemaakt met beeldscherm resolutie 24 Bits 1024x768